Nhiệt kế điện tử kẹp nách Microlife MT500

95,000

Nhiệt kế điện tử kẹp nách Microlife MT500 đo nhanh chính xác. Giải pháp thay thế hoàn hảo cho nhiệt kế thủy ngân an với trẻ nhỏ