Nhiệt kế điện tử kẹp nách Microlife MT550

180,000

Nhiệt kế điện tử dạng bút. Giải pháp thay thế cho nhiệt kế thủy ngân.