Nhiệt kế điện tử MT16K1 (MT 60)

MT16K1 không dùng thủy ngân, công nghệ cảm ứng không dùng niken không gây dị ứng, đo trong 60s.